Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
DAGSMARK
DAGSMARK UF FAKTA OM DAGSMARK BY AKTUELLT GÄSTBOK
Kristinestad   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
DAGSMARK UF
MAJBO & uthyrning
Historia
Pidro
Styrelsen
Kontaktuppgifter
Verksamhetsberättelser
DUF:s Fond
Klubbrummet
Projekt
Invånartrivsel
Boken
Byanätet
Förråd / Verkstad
Trampkampen
Majbolänken för damer
Papron-skidning
Majbo FF
Detta har hänt
Händelsekalender
Verksamhetsplan
NYHETER
På gång

BYANÄTET

Projektet har fått som arbetsnamn. "Dagsmark byanät". Som namnet säger strävar man till att någon gång i framtiden kunna koppla samman alla hushåll och företag i byn med en optisk fiberkabel. Eftersom arbetet med byanätet är så pass stort och dyrt så har man delat upp projektet i två delar. Del 1 går ut på att göra upp planer för nätet medan del 2 innefattar själva byggandet. För planeringsarbetet har stöd beviljats av T&E Centralen inom ramen för byautveckling.

Projektet har av statliga myndigheter fått hög prioritering och därför godkännts som ett utvecklingsprojekt med följande motiveringar: "Projektet strävar till att utreda och uppgöra planer för att bygga ett sk. bredbandsnät i Dagsmark by. Utredningen skall utgöra underlag för inbegärande av offerter på byggnadsarbetet vilket härmed konkurrensutsätts. Det saknas en helhetslösning i Finland när det gäller bredband till landsbygden. Projektet beviljas därmed medel såsom pilotprojekt".

T&E Centralens och kommunens stöd utgör hela 90% av kostnaderna, vilket betyder att Dagsmark får planerna på ett verkligt bredbandsnät nästan gratis.

Arbetet med planeringen kommer att påbörjas genast och skall vara slutfört inom år 2003. Samtidigt som planeringen pågår kommer man att utreda hur stort intresset är för ett dylikt bredbandsnät och hur man skall få ett sådant nät finansierat.

Projektet drivs helt och hållet i Ungdomsföreningens regi.

 


 

Ansvarig utgivare: Dagsmark Ungdomsförening r.f.     Senast modifierad: 8.2.2005