Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
DAGSMARK
DAGSMARK UF FAKTA OM DAGSMARK BY AKTUELLT GÄSTBOK
Kristinestad   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
DAGSMARK UF
MAJBO & uthyrning
Historia
Pidro
Styrelsen
Kontaktuppgifter
Verksamhetsberättelser
DUF:s Fond
Klubbrummet
Projekt
Invånartrivsel
Boken
Byanätet
Förråd / Verkstad
Trampkampen
Majbolänken för damer
Papron-skidning
Majbo FF
Detta har hänt
Händelsekalender
Verksamhetsplan
NYHETER
På gång

Verksamhetsberättelse för projektet ”Invånartrivsel” 

I februari 2002 väcktes tanken på att förverkliga planen med att bygga ett nytt förråd och verkstad.

Den främsta orsaken till detta uppvaknande var T&E centralens meddelande om att pengar finns att sökas för sk. byautvecklingsprojekt. Ärendet diskuterades inofficiellt i föreningens styrelse ett antal gånger.  

 

4.4.2002.

Eftersom T&E centralen kräver att en styrgrupp måste finnas för projekt som överstiger ett värde på 17 000€, tillsattes en sådan på styrelsemötet den 4.4.2002.. Gruppen fick följande sammansättning: Tor-Erik Rosenback, Ann-Christine Ingves, Roger Lundell och Kurt Backlund. Man beslöt att godkänna de ritningar som Kurt Backlund tidigare gjort upp för verkstad/förrådsbyggnaden. Samtidigt beslöts att även söka stöd för renovering och iståndsättning av den sk. bagarstugan för Eftisverksamhetens ändamål. Orsaken till att bagarstugan togs med var att Kurt Backlund och Roger Lundell redan tidigare på vintern gjort upp ritningar på stugan. I samma veva söktes stöd för införskaffning av ny gräsklippare och snöskoter till föreningen. Projektplaner, kostnadsförslag, projektindikatorer, miljökonsekvenser och sociala verkningar uppgjordes. Hela projektets kostnad gick på 81 000€.

 

14.5.2002

Ansökan inlämnades till TE centralen.

 

4.6.2002.

Stadsstyrelsen behandlade ansökningarna för att utreda sin del av stöden till byautvecklingsprojekten.

Vid samma sammanträde fattade stadsstyrelsen det konstiga beslutet att man deltar med 50% i verkstadsbygget, 50% i bagarstugan och 0% i maskinerna.

 

28.6. 2002

Kurt Backlund och Roger Lundell deltog i en kurs för ansökningarna på TE centralen i Vasa. Där framkom att ansökningarna varit fel gjorda så att de måste göras om. Samtidigt föreslog man från TE centralens sida att man borde lämna bort ett av byggnadsprojekten eftersom kommunen endast förordat 50 %. På så vis kan ett av byggena finansieras helt. Maskinerna togs i detta skede bort eftersom kommunen inte gick med på att finansiera sin del.

Nya planer gjordes upp.

Ansökningarna kompletterades under sommarens och höstens lopp åtskilliga gånger. 

 

23.10.2002.

Byggnadstillståndet beviljades.

Kurt Backlund och Roger Lundell besökte på nytt TE centralen för konsultationer med tjänstemännen Ann-Sofi Backgren ock Anna Maria Waden. Efter vissa om och men kunde stödansökan godkännas samma dag så beslutet fick man med sig hem från Vasa.

 

18.11.2002

Kurt Backlund deltar i en utbetalningskurs på TE centralen. Byråkratin med byautvecklingsstöden har visat sig vara så invecklade att en dylik kurs måste ordnas. I kursen deltog ett 50-tal representanter från olika föreningar runt om i Österbotten.

 

 


 

Ansvarig utgivare: Dagsmark Ungdomsförening r.f.     Senast modifierad: 8.2.2005