Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
DAGSMARK
DAGSMARK UF FAKTA OM DAGSMARK BY AKTUELLT GÄSTBOK
Kristinestad   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
DAGSMARK UF
MAJBO & uthyrning
Historia
Pidro
Styrelsen
Kontaktuppgifter
Verksamhetsberättelser
DUF:s Fond
Klubbrummet
Projekt
Invånartrivsel
Boken
Byanätet
Förråd / Verkstad
Trampkampen
Majbolänken för damer
Papron-skidning
Majbo FF
Detta har hänt
Händelsekalender
Verksamhetsplan
NYHETER
På gång

FÖRRÅD / VERKSTAD

Eftersom det till föreningens verksamhet tillkommit en rad nya aktiviteter, såsom skötseln av byns allmänna områden, ishockeyrinken, skidspåret och sportplanen har behovet av en verkstad för maskiner och annan rekvisita aktualiserats. Eftersom föreningens uthus är i mycket dåligt skick beslöt föreningens styrelse att bygga en ny förrådsbyggnad.

För att förverkliga planerna, tillsattes på våren 2002 en styrgrupp bestående av Tor-Erik Rosenback, Ann-Christine Ingves, Roger Lundell och Kurt Backlund. Man gjorde upp skissritningar för en enkel byggnad.
För projektet söktes stöd från T&E Centralen. Stödansökan blev godkänd. Både stat, EU och kommunen står för merparten av finansieringen.

När planerna framskridit så långt att ritningarna är färdiga, bygglovet beviljat, och finansieringen som sagt ordnad så kan den nya byggnaden som byggs, placeras på UF tomten, bakom Majbo huset och dess totala våningsyta blir 98 m2.

Själva byggnadsarbetet skulle påbörjas hösten 2002 men den tidiga vintern satte stopp för de planerna.

Våren 2003 började det hända på byggfronten, först med rivning av det gamla uthuset i mars, grävning av grunden i april så att byggnaden stod nästan klar i september. 

 


 

Ansvarig utgivare: Dagsmark Ungdomsförening r.f.     Senast modifierad: 18.9.2005